Alfisti Turkey
Alfisti Turkey

Gönderen Konu: Yeni Trafik Yasası TBMM'de  (Okunma sayısı 482 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Tufan

 • Membro
 • İleti: 3.130
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« : 12 Haziran 2006, 11:44:22 »
TRAFİKTE AB'YE UYUM İÇİN HAZIRLANAN KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU TASARISI, 15 HAZİRAN'DA TBMM GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK

    Trafikte AB'ye uyum için hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı,  15 Haziran Perşembe günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.
    Tasarı aynen yasalaşırsa, trafik cezaları kredi kartı ile
ödenebilecek. Kaza yapanlar kendi tutanaklarını hazırlayabilecek. Belediye zabıtaları da trafik cezası kesebilecek. İlk kez trafiğe çıkacaklara ''stajyer sürücü belgesi'' verilecek. Korsan otoparkçılara da hapis ve para cezası ile cezalandırılacak.
    Tasarıya göre, okul taşıtlarında her öğrenci için emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olacak. Okul taşıtlarının ''DUR'' işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması, bu işaretin sadece öğrencilerin binmeleri ve inmeleri sırasında yakılması zorunlu hale getirilecek.
     Okul taşıtının ''DUR'' işaretini, belirtilen durumlara göre
yakmayan servis sürücüleri ile bu işarete uymayan sürücülere 92 YTL, sürücü aracın sahibi değilse araç sahiplerine de 188 YTL para cezası uygulanacak.
     Öğrenci servisinde emniyet kemeri bulundurmayan araçlar, eksiklikleri giderinceye kadar trafikten men edilecek.
     Yaya ve okul geçitlerinde geriye doğru 5 yıl içerisinde asli
kusurlu olarak yaralamalı trafik kazasına sebep olan sürücülerin birincide 3 ay, ikincide 6 ay, üçüncüde ise 2 yıl süreyle ehliyetleri alınacak. Buralarda, alkol ve aşırı hız nedeniyle trafik kazasına neden olanların sürücü belgeleri ise 2 yıl süreyle geri alınarak, bu kişiler, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulacak.
     
     -KUSUR DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ-
     
     Yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarının tespiti ve kusur değerlendirme işlemleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği veya yetki vereceği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yerine getirilecek.
     Kazaya karışan taraflar arasında düzenlenecek tutanaklar veya formlar da kaza tespit tutanağı yerine geçebilecek. Bunların değerlendirilmesi ise kazaya karışan araçların bağlı olduğu sigorta şirketlerince yapılabilecek.
     Kazaya karışan sürücülerin kendi aralarında anlaşamamaları veya tutanak düzenlemekten kaçınmaları durumunda tutanak, sigorta birliğinin yetkilendireceği kişiler tarafından düzenlenecek. Bu kişiler, kaza yerinde iz ve delil toplayabilecekler, ayrıca sürücülere alkol muayenesi yapabilecek.
     Trafik kazalarında kusurların tespiti ve asli kusur sayılan
haller de yeniden düzenlendi. Sürücülerin yanı sıra, ''yayaların asli kusurlu'' sayılacağı hallere yer verildi.
     Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında motorlu araç işletmesinin sahipleri de sorumlu tutulacak.
     Zorunlu mali sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar için para cezası uygulanacak.
     Motorlu araçlar ile yarış düzenleyenler, üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere, mali sorumluluk sigortası yaptıracak.
     
     -KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLECEK-
     
     Trafik suçlarını işleyenler hakkında suç ve ceza tutanağı
düzenleme konusunda, trafik polisi ve jandarmanın yanı sıra, kendi sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerin trafik görevlileri de yetkili kılınacak.
     Trafik para cezalarının takibini ve tahsili görevi, Maliye
Bakanlığına bırakılırken, trafik para cezasının kredi kartı ile
ödenebilmesi kolaylığı getirildi. Kredi kartı ile ödemelerde ayrıca tutanak düzenlenmeyecek.
     Sürücü belgelerinin geçici olarak alınmasında zaman aşımı 4 yıl, idari para cezalarında ise zaman aşımı 5 yıl olacak.
     
     -STAJYER SÜRÜCÜ BELGESİ-
     
     AB'ye uyum kapsamında, sürücü belgelerinin sınıfları yeniden düzenlendi. Böylece D ve E sınıfı sürücü belgelerinde yaşanan uyumsuzluk giderilecek.
     Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgeleri değiştirme işlemlerinden harç alınmayacak. Sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 3 yılda tamamlanacak. Zamanında ehliyetini değiştirmeyenlere 45 YTL ceza kesilecek.
     Sürücü belgesi almaya hak kazananlara, stajyer sürücü belgesi verilecek. Stajyer sürücü belgesi 2 yıl geçerli olacak. Bu süre içerisinde  5 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden, 5 kez hız sınırlarını aşan, her ne derecede olursa olsun alkollü veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet veren ve 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri, suçun işlendiği tarihte ve süre kaydına bakılmaksızın, geri alınarak iptal edilecek. Bu kişilerin
tekrar sürücü belgesine sahip olabilmeleri için yeniden sürücü
kursunda eğitim almaları ve yapılan sınavlarda başarılı olmaları
gerekecek.
     Çeşitli sağlık sorunları olanlar da ehliyet sahibi olabilecek, bu kişilerin hangi tip sürücü belgesi alacağı İçişleri ve Sağlık
bakanlıklarınca yönetmelikle tespit edilecek.
     Fahri trafik müfettişlerini görevlendirme yetkisi, Karayolu
Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile valilere verilecek.
     
     -TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU-
     
     Motorlu araçlara ait bazı tanımlar değiştirilirken, ''dönel
kavşak'', ''kontrolsüz kavşak'' ve ''tırmanma şeritli karayolu''
tanımlar da tasarıda yer alıyor.
     Karayolu trafik güvenliğine ilişkin hedef ve stratejileri
belirlemek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak için Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, yılda en az 1 defa toplanacak.
     Sağlık Bakanlığı, karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil sağlık hizmetlerinin planlamak ve uygulamak  kazalarda yararlananlara en kısa zamanda ilk ve acil hizmet ulaştırmak, şehirlerarası yollarda ilk ve acil yardım istasyonları kurmak ve bunlara gerekli araç ve personeli sağlamak, eğitilmiş personel birlikte yeteri kadar ambulans bulundurmakla yükümlü olacak.
     
     -BAĞIŞ ADI ALTINDA TAHSİLAT YAPILAMAYACAK-
     
     Araç sahipleri araçlarını, yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorunda olacak.
     Noterce satış ve devir işlemi görmüş araçların tescil işlemleri, aracın eski sahibi olmaksızın yapılabilecek.
     Trafik tescil plakaları için İçişleri, Maliye, Sanayi ve Ticaret
bakanlıkları tarafından müşterek belirlenecek fiyatın üzerinde ücret, bedel, hizmet bedeli, katkı payı, kar payı, bağış adı altında şoförler odalarınca herhangi bir tahsilat yapılamayacak. Buna aykırı davranan oda yetkilileri 1 yıldan 2 yıla kadar hapis, bin 143 YTL'den bin 904 YTL'ye kadar para cezası ile cezalandırılacak.
     
     -YETKİSİZ AYIRIM İŞARETİ BULUNDURMA-
     
     Yetkili olmadığı halde araçlarda ayırım işaretleri bulunduranlara
379 YTL para cezası verilecek ve araçlar 15 gün trafikten men
edilecek. Sürücü araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenecek.
     Özellikleri ve cinsleri yönetmelikle belirtilen araçlarda hız
sınırlayıcı cihaz bulundurmayan ve kullanmayanlara 45 YTL, bozuk cihazları kullananlara ise 3 aydan 6 aya kadar hapis ve bin 904 YTL'den 2 bin 859 YTL'ye kadar para cezası verilecek. Ayrıca, bu araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilecek.
     Taşınması için başka bir yol bulunmayan ve bölünemeyen yükler için Karayolları Genel Müdürlüğünce ''özel yük taşıma izin belgesi'' düzenlenecek.
     Karayollarında araç kullanan ve muayene süresini geçirmiş olan vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla bu sürücülere araçlarını muayene ettirebilmeleri için uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren 7 gün ek süre verilecek. Bu süreye ve yapılan ikaza rağmen araçlarını muayene ettirmeyen sürücülerin araçları trafikten men edilecek.
     
     -ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER-
     
     Alkol muayenesine izin vermeyen sürücüler, adli tabibe sevk edilecek. Burada da alkol kontrolüne tabi tutulmak istemeyen sürücülere, alkollü içkilerin etkisi altında araç kullanma cezası uygulanacak. Bu kişilerden, muayene sonucu alkol sınırını aştığı tespit edilenler ile adli tabipte de alkol kontrolüne tabi tutulmak istemeyen sürücülere, iki kat para cezası verilecek.
     
    -UYUŞTURUCU MADDE KULLANANLAR-
       
   Uyuşturucu veya uyarıcı madde imali, ticareti, kullanılması,
kullanılmasının kolaylaştırılması, kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması suçlarından dolayı hapis cezasına mahkum olanlara sürücü belgesi verilmeyecek. Ancak, uyuşturucu madde kullanma dolayısıyla gördüğü tedavinin araç kullanması açısından algılama ve irade yeteneğini etkilemeyecek bir iyileşme gerçekleştiğini sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara sürücü belgesi
verilebilecek.
   
    -İZİNSİZ OTOPARK-
   
    Park yeri adı altında, yönetmeliklere aykırı olarak ''otopark'' ücreti alan kişiler, 3 aydan 6 aya kadar hapis ile 379 YTL'den 760 YTL'ye kadar para cezası ile cezalandırılacak. Bu suçun birden fazla işlenmesi halinde her defasında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla, bin 143 YTL'den bin 904 YTL'ye kadar para cezası uygulanacak.

    AA


« Son Düzenleme: 15 Haziran 2006, 23:09:17 Gönderen: Alfadanadam »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

Tufan

 • Membro
 • İleti: 3.130
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #1 : 12 Haziran 2006, 11:47:27 »
gayet olumlu gözüken uygulamalr var ama ben hep yanı yerde takılıyorum: kurallar uygulanmak içindir.
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2006, 11:47:27 Gönderen: Tufan »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

master

 • Editore
 • İleti: 4.690
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #2 : 12 Haziran 2006, 16:12:32 »
Gitti bizim ehliyet 3 ay bu yasa çıkarsa.
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2006, 16:12:32 Gönderen: master »
Mülayim biriyim.

2001 156 2.0 TS Executive
1997 GTV V6 Turbo
2007 159 1.9 JTDm Distinctive Plus
2008 GT 1.9 JTDm Q2
2007 Spider 2.2 JTS

n/a

 • Ziyaretçi
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #3 : 13 Haziran 2006, 21:13:41 »
Cezalar yüzünden araba kullanmanın tadı kaçtı artık!!! En son yılbaşı günü 130'la Magosa Lefkoşa arası radara girdim 180YTL+50 puan kesmeye kalktı dedim abi naaptın gitti bizim yılbaş eğlencesi yap bi güzellik falan derken 108YTL+40 Puana anca razı ettim... Rüşvette yemiyo KKTC polisi kestiği cezalardan komisyon alıyolar oyüzden yaz babam yaz TR plakalı arabalara!!!
-Emniyet kemeri 78YTL
-Cep telefonu kullanmak 78YTL
-Yanlış park 78YTL
-Hız kurallarına uymamak sınırın iki katına kadar 108YTL+40 puan ardından katlanarak gidiyo
-Alkollü kullanmak 700YTL + 3 ay trafikten men
-Ehliyetten düşülen ceza puanları 1,5 yılda sıfırlanıyo...
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2006, 21:13:41 Gönderen: n/a »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

Sercan Keklik

 • Membro
 • İleti: 9.812
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #4 : 14 Haziran 2006, 08:09:15 »
ya kardeşim ticarilere cözüm bulun şirket arabalarınada TAKO takın bişi yapın herşeyi yapıyosunuz dün aksam gene cevirme gecesiydi her taraf 6 tane 1o yasındaki velet cıkıyo gazlıyolar ölüyolar yaralanıyolar suc bizim kim yaptı bagdat. cad. etrafında oturan ve bagdat cad. tarafında gezinen insanlar. Of ama ya.. Hafta sonu gene araba garajda gene binemiyoruz
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 08:09:15 Gönderen: Sercan Keklik »
145 1.4 TwinSpark
145 1.6 TwinSpark
147 1.6 TwinSpark
147 2.0 SeleSpeed Blackline
156 1.6 TwinSpark
156 2.0 TwinSpark
156 2.0 SeleSpeed
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
159 1.9 JTS
MiTo 1.6 JTDm
Giulietta 1.4 MultiAir
Giulietta 1.6 JTDm
Giulietta 1.6 JTDm
Spider 2.0 TwinSpark (916)
Spider 2.2 JTS SeleSpeed (939)
159 JTD Ti
En Güzel Alfa Romeo, Arkadaşımın Alfa Romeosuydu

Alfadanadam

 • Moderatore
 • İleti: 12.595
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #5 : 14 Haziran 2006, 08:19:32 »
Sercanım ön tampona çıt çıt yap, çevirme gecelerinde takıverirsin plakanı gezersin :))
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 08:19:32 Gönderen: Alfadanadam »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

Sercan Keklik

 • Membro
 • İleti: 9.812
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #6 : 14 Haziran 2006, 09:19:00 »
quote:

Sercanım ön tampona çıt çıt yap, çevirme gecelerinde takıverirsin plakanı gezersin :))geri kalanlara napcaz :)
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 09:19:00 Gönderen: Sercan Keklik »
145 1.4 TwinSpark
145 1.6 TwinSpark
147 1.6 TwinSpark
147 2.0 SeleSpeed Blackline
156 1.6 TwinSpark
156 2.0 TwinSpark
156 2.0 SeleSpeed
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
159 1.9 JTS
MiTo 1.6 JTDm
Giulietta 1.4 MultiAir
Giulietta 1.6 JTDm
Giulietta 1.6 JTDm
Spider 2.0 TwinSpark (916)
Spider 2.2 JTS SeleSpeed (939)
159 JTD Ti
En Güzel Alfa Romeo, Arkadaşımın Alfa Romeosuydu

n/a

 • Ziyaretçi
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #7 : 14 Haziran 2006, 10:13:23 »
Aha bugünde Magosa'da sanayi çıkışında hiç olmıycak yere radar koymuşlar yedik cezayı! 5 senedir ilk defa orda radar gördüm! Tabi oda beni gördü ve durdurdu emniyet kemeri yok, şehiriçi 50'lik yerde 70'le gidiyodun dedi 156YTL emniyet kemeri 78YTL hız için kesicem dedi yalvaryakar kemer cezasını iptal ettirdim...
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 10:13:23 Gönderen: n/a »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

Tufan

 • Membro
 • İleti: 3.130
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #8 : 14 Haziran 2006, 10:15:01 »
sercan sende plaka iptali dışında ne var ki başka?

Edited by - neanderthal on 14/06/2006  10:15:55
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 10:15:01 Gönderen: Tufan »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

Sercan Keklik

 • Membro
 • İleti: 9.812
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #9 : 14 Haziran 2006, 11:15:13 »
egsoz, kısmen genişletilms boru, cam filmi Mühürsüz arka plaka polis bunlar dısında bişi karısmıo galiba
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 11:15:13 Gönderen: Sercan Keklik »
145 1.4 TwinSpark
145 1.6 TwinSpark
147 1.6 TwinSpark
147 2.0 SeleSpeed Blackline
156 1.6 TwinSpark
156 2.0 TwinSpark
156 2.0 SeleSpeed
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
159 1.9 JTS
MiTo 1.6 JTDm
Giulietta 1.4 MultiAir
Giulietta 1.6 JTDm
Giulietta 1.6 JTDm
Spider 2.0 TwinSpark (916)
Spider 2.2 JTS SeleSpeed (939)
159 JTD Ti
En Güzel Alfa Romeo, Arkadaşımın Alfa Romeosuydu

master

 • Editore
 • İleti: 4.690
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #10 : 14 Haziran 2006, 14:36:16 »
Yahu şu egsoza , filme , DTM'ye takana kadar 2130109812098 tane kemersiz gezip , kırmızı ışıkta geçen , hız sınırlarına uymayan adam var , onları yakalasınlar önce. Özellikle kırmızı ihlaline acilen bir çözüm bulunmalı , İzmir'de eskiden bu kadar yoktu , artık kimse durmuyor kırmızıda.
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 14:36:16 Gönderen: master »
Mülayim biriyim.

2001 156 2.0 TS Executive
1997 GTV V6 Turbo
2007 159 1.9 JTDm Distinctive Plus
2008 GT 1.9 JTDm Q2
2007 Spider 2.2 JTS

anIL(34an623)

 • Ziyaretçi
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #11 : 14 Haziran 2006, 18:10:09 »
yaw utanarak söylüyorum son zamanlarda kırmızı ışık ihallerim çok fazla arttı benim. bizim buralarda da b.kunu çıkardılar ama. yakında apartmanın otopark çıkışına da ışık koyacaklar diye korkuyorum.

bilirsiniz bi de sarı uyarı ışığı konabilecek yerler var. dewamlı sarı ışık yanar söner. hani dikkatli geçin anlamında. ya böyle bir trafik ışığı yok kanunda, ben yanlış biliyorum ya da her yere trafik ışığı diken zihniyetin bundan haberi yok
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 18:10:09 Gönderen: anIL(34an623) »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

Sercan Keklik

 • Membro
 • İleti: 9.812
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #12 : 14 Haziran 2006, 19:24:08 »
quote:

Yahu şu egsoza , filme , DTM'ye takana kadar 2130109812098 tane kemersiz gezip , kırmızı ışıkta geçen , hız sınırlarına uymayan adam var , onları yakalasınlar önce. Özellikle kırmızı ihlaline acilen bir çözüm bulunmalı , İzmir'de eskiden bu kadar yoktu , artık kimse durmuyor kırmızıda.ohoo ben trafige cıkmym?
ben hayatımda 2-3 kere emniyet kemeri taktım hiç sevmem göbekten dolayı :)
kırmızıda anıldan fazladır walla aynı sekilde daralıyorum bende anıl
hız sınırı desen oda yok şerit ihlali oda var :) önder ehliyeti al be
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2006, 19:24:08 Gönderen: Sercan Keklik »
145 1.4 TwinSpark
145 1.6 TwinSpark
147 1.6 TwinSpark
147 2.0 SeleSpeed Blackline
156 1.6 TwinSpark
156 2.0 TwinSpark
156 2.0 SeleSpeed
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
159 1.9 JTS
MiTo 1.6 JTDm
Giulietta 1.4 MultiAir
Giulietta 1.6 JTDm
Giulietta 1.6 JTDm
Spider 2.0 TwinSpark (916)
Spider 2.2 JTS SeleSpeed (939)
159 JTD Ti
En Güzel Alfa Romeo, Arkadaşımın Alfa Romeosuydu

master

 • Editore
 • İleti: 4.690
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #13 : 15 Haziran 2006, 04:30:51 »
Ehehhe ben de emniyet kemeri göbeğe temas etmeyince rahat edemiyorum :)

O değil hepimiz yapıyoruz ara ara , ben de geçen gün sınava yetişicem diye bütün kırmızılarda geçip atılmayacak makaslar attım.

Ama anlatmak istediğimi siz de anladınız sanırım , mesela bizim burda trafik lambaları var ve ordan sola dönüşte 30 araba sıra beklerken akıllının biri geliyor en sağdan hoop en öne geçiyor ve arkadakileri de geciktiriyor. Bu adama ceza değil hapisi basacaksın :) Ya da gece 12'de değil de öğle vakti saat 3'te trafiğin en kalabalık vaktinde 3 tane yolun birleştiği kırmızı ışıkta üstüne araba gelirken geçen adama yazacaksın , sırf zevk olsun diye hayatı bilgisayar oyunu sanıp üstüme kırıp makas atmaya çalışan bebeye yazacaksın ve bütün bunları yaparken sol şeritten 50'yle gidene de yazacaksın. Bugün İzmir trafiğinde eğer bir yere azcık erken varmak istiyorsam kimse beni makassız götüremez. İzmir değil İngiltere sanki. Sağda kurallara uyan bir kamyon çıkıncaya kadar her zaman en boş şerit sağ şerit. Sol şerit 50'nin üstünde akmaz , şöför selektörden anlamaz üstüne bi de selektör atıyosun diye küfreder. O konuda haklısınız ama bi de zevk makascıları var ne kadar dar makaslara girebilirim diye düşünen , onları dövmek lazım :)
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2006, 04:30:51 Gönderen: master »
Mülayim biriyim.

2001 156 2.0 TS Executive
1997 GTV V6 Turbo
2007 159 1.9 JTDm Distinctive Plus
2008 GT 1.9 JTDm Q2
2007 Spider 2.2 JTS

Sercan Keklik

 • Membro
 • İleti: 9.812
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #14 : 15 Haziran 2006, 10:18:37 »
men et beni önder
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2006, 10:18:37 Gönderen: Sercan Keklik »
145 1.4 TwinSpark
145 1.6 TwinSpark
147 1.6 TwinSpark
147 2.0 SeleSpeed Blackline
156 1.6 TwinSpark
156 2.0 TwinSpark
156 2.0 SeleSpeed
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
156 1.6 TwinSpark
159 1.9 JTS
MiTo 1.6 JTDm
Giulietta 1.4 MultiAir
Giulietta 1.6 JTDm
Giulietta 1.6 JTDm
Spider 2.0 TwinSpark (916)
Spider 2.2 JTS SeleSpeed (939)
159 JTD Ti
En Güzel Alfa Romeo, Arkadaşımın Alfa Romeosuydu

Onur

 • Ziyaretçi
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #15 : 15 Haziran 2006, 10:46:03 »
quote:

Ehehhe ben de emniyet kemeri göbeğe temas etmeyince rahat edemiyorum :)

O değil hepimiz yapıyoruz ara ara , ben de geçen gün sınava yetişicem diye bütün kırmızılarda geçip atılmayacak makaslar attım.

Ama anlatmak istediğimi siz de anladınız sanırım , mesela bizim burda trafik lambaları var ve ordan sola dönüşte 30 araba sıra beklerken akıllının biri geliyor en sağdan hoop en öne geçiyor ve arkadakileri de geciktiriyor. Bu adama ceza değil hapisi basacaksın :) Ya da gece 12'de değil de öğle vakti saat 3'te trafiğin en kalabalık vaktinde 3 tane yolun birleştiği kırmızı ışıkta üstüne araba gelirken geçen adama yazacaksın , sırf zevk olsun diye hayatı bilgisayar oyunu sanıp üstüme kırıp makas atmaya çalışan bebeye yazacaksın ve bütün bunları yaparken sol şeritten 50'yle gidene de yazacaksın. Bugün İzmir trafiğinde eğer bir yere azcık erken varmak istiyorsam kimse beni makassız götüremez. İzmir değil İngiltere sanki. Sağda kurallara uyan bir kamyon çıkıncaya kadar her zaman en boş şerit sağ şerit. Sol şerit 50'nin üstünde akmaz , şöför selektörden anlamaz üstüne bi de selektör atıyosun diye küfreder. O konuda haklısınız ama bi de zevk makascıları var ne kadar dar makaslara girebilirim diye düşünen , onları dövmek lazım :)Önder mavişehir dönüşünü diyorsan bende o sıraya bir kere bile girmedim
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2006, 10:46:03 Gönderen: Onur »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

master

 • Editore
 • İleti: 4.690
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #16 : 15 Haziran 2006, 15:02:12 »
Haydaa , bütün site trafik canavarı çıktı iyi mi :)
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2006, 15:02:12 Gönderen: master »
Mülayim biriyim.

2001 156 2.0 TS Executive
1997 GTV V6 Turbo
2007 159 1.9 JTDm Distinctive Plus
2008 GT 1.9 JTDm Q2
2007 Spider 2.2 JTS

whale

 • Ziyaretçi
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #17 : 15 Haziran 2006, 16:39:04 »
Ya bu ışık konsunda ben de çok tutucuydum kesinlikle geçmem derdim ama Ereğli de öyle abuk sabuk ışıklar var ki insan dayanamıyor. Gecenin köründe şehirler arası yol sayılabilecek kavşaksız bir yerde ışık var ve zeten kimse durmuyor. İnsanlar alışmış polis bile bir şey demiyor geçenlere. Artık bende topluma uydum.
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2006, 16:39:04 Gönderen: whale »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

Alfadanadam

 • Moderatore
 • İleti: 12.595
  • Çevrimdışı
Yeni Trafik Yasası TBMM'de
« #18 : 15 Haziran 2006, 23:09:17 »
gerçek anlamda acil bir durum yoksa ben ışıklı ikazlara uyarım ama cüneyt'in de dediği gibi gerçekten anlamsız yerlerde ışıklar düzenli yanarken asıl yanması gerkeen yerde sarı yanıp sönüyor. Anlayabilmek mümkün değil...
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2006, 23:09:17 Gönderen: Alfadanadam »
Alfisti Turkey Faydalı Bağlantılar:
İlk Okunacak Başlık | Forum Kuralları | Resim Ekleme Sanatı

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
12 Yanıt
1058 Gösterim
Son İleti 16 Mayıs 2013, 09:52:20
Gönderen: madlaz61
2 Yanıt
293 Gösterim
Son İleti 01 Kasım 2012, 20:10:46
Gönderen: shadycome
18 Yanıt
776 Gösterim
Son İleti 24 Aralık 2012, 10:08:15
Gönderen: tugrul
0 Yanıt
982 Gösterim
Son İleti 09 Haziran 2014, 11:13:03
Gönderen: harrykewell1987
5 Yanıt
437 Gösterim
Son İleti 03 Ekim 2014, 22:01:07
Gönderen: Ferhat_27

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal